3.3 Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Trong quá trình soạn thảo tài liệu với Microsoft Word, bạn có thể quên mất mình đã lưu tài liệu vào vị trí nào trong máy. Ngoài cách dùng lệnh “Save As”, bạn có thể nhanh chóng xem vị trí File trên thanh công cụ Quick Access Toolbar. Cách làm như sau:

Mở tài liệu bất kỳ hoặc mở một cửa sổ soạn thảo Microsoft Word mới, vào Tab (thẻ) “FILE” (Alt + F).

Nhấn T vào “Options”.

Trong hộp thoại “Word Options”, nhấn Ctrl + Tab đến “Quick Access Toolbar”.

Nhấn Tab đến mục “Choose commands from” và dùng mũi tên chọn “Commands Not in the Ribbon” để giảm bớt các lựa chọn xuất hiện nhằm dễ dàng tìm thấy lựa chọn mong muốn.

Nhấn Tab đến List Box và dùng mũi tên tìm đến mục “Document Location”, nhấn Tab đến “Add button” rồi kích hoạt vào để thêm vào thanh công cụ Quick Access Toolbar.

Nhấn “OK” để lưu lại thay đổi và đóng hộp thoại “Word Options”.

Và bây giờ đường dẫn của tập tin đã được hiện trên thanh Quick Access Toolbar.

Để di chuyển lên thanh Quick Access Toolbar để kiểm tra đường dẫn bạn nhấn Alt, rồi dùng mũi tên lên đến Quick Access Toolbar, tiếp đó dùng mũi tên phải (hoặc Tab) tìm thanh Address. Lúc này bạn sẽ nghe Jaws thông báo đường dẫn lưu tập tin của mình.

Mong là bài viết sẽ hữu ích!

Phạm Thị Kim Thoa

congnghe@trungtamsaomai.org

 

 

Chia sẻ bài này qua: