3.4 Đọc file Docx mà không cần cài Word 2007

Nếu máy bạn sử dụng phiên bản Office 2003 trở về trước, bạn sẽ không thể đọc được các tập tin Word dạng docx. Để đọc chúng, bạn phải cài Office 2007. Thủ thuật sau
đây sẽ giúp bạn đọc chúng bằng những công cụ có sẵn.

Đầu tiên, bạn đổi đuôi tập tin thành zip, rồi giải nén bằng Winzip hoặc Winrar. Sau đó mở thư mục vừa giải nén ra, vào thư mục Word bên trong, bạn sẽ thấy có nhiều tập tin
*.xml ở đây. Hãy mở tập tin document.xml bằng Internet Explorer, cho phép chạy ActiveX, bấm các dấu cộng đầu dòng nếu có và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Toàn bộ nội dung văn bản đã phơi bày trước mắt bạn.

* Lưu ý: Nếu tập tin gốc khi lưu có đặt mật khẩu thì bạn sẽ không thể áp dụng được cách trên.

 

Chia sẻ bài này qua: