3.5 Sử dụng Disk defragmenter (trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng)

I. Tổng quan về Disk Defragmenter.

Trình chống phân mảnh ổ đĩa - Disk Defragmenter là một tiện ích hệ thống (được tích hợp trong Windows). Disk Defragmenter phân tích, chắp ghép các file và folder bị phân mảnh trên các ổ cứng cố định (local disk) của máy bạn. Mỗi file hoặc folder khi bị phân mảnh sẽ choáng một không gian riêng lẻ và kề nhau. Chính vì nhờ dùng Disk Defragmenter mà hệ thống của bạn chiếm được  quyền truy cập các file và folder và lưu các file mới hiệu quả hơn. Với việc nối ghép các file và folder, công cụ chống phân mảnh ổ đĩa đồng thời nối ghép không gian trống trên ổ đĩa làm giảm khả năng các dữ liệu mới sẽ bị phân mảnh.

Bạn có thể cần phải log on vào tài khoản Administrator hoặc bạn phải là một thành viên của nhóm Administrator để thực hiện được một số tác vụ.

Muốn biết thêm thông tin về sử dụng Disk Defragmenter, bạn kích hoạt lệnh help từ trình đơn Action của Disk Defragmenter.

II. Tại sao ổ đĩa lại trở nên bị phân mảnh?

Ổ đĩa  (thư mục gốc) bị phân mảnh khi người dùng máy tính tạo hoặc xóa file và folder, cài đặt phần mềm, tải file từ internet. Máy vi tính tự lưu các file vào khoảng không gian trống thứ nhất kề với nó. Nếu không gian trống đó nó không lưu được trọn vẹn, file sẽ được lưu một phần lớn nhất có thể vào đó và phần còn lại của file được lưu vào khoảng trống liền kề tiếp theo.

Khi Một phần lớn ổ đĩa được dùng để lưu trữ file và folder, các file mới sẽ được lưu thành từng mảnh rải rác trên ổ cứng. Khi bạn xóa file hoặc folder, các khoảng trống còn lại phía sau sẽ được làm đầy một cách ngẫu nhiên bởi các file mới mà bạn lưu trữ.

III. Analyze (phân tích) ổ đĩa.

1. Vì sao và khi nào cần phân tích ổ đĩa?

Bạn nên phân tích ổ đĩa trước khi thực hiện lệnh chống phân mảnh (defragment). Sau khi phân tích một ổ đĩa, tiện ích chống phân mảnh sẽ cho bạn biết tỉ lệ file và folder bị phân mảnh và khuyên bạn có cần phải defragment ổ đĩa đó hay không. Bạn nên Analyze ổ đĩa ít nhất mỗi tuần một lần, hoặc nếu bạn ít khi cần phải chống phân mảnh cho ổ đĩa cố định thì bạn có thể phân tích ổ đĩa mỗi tháng một lần.

Đặc biệt, khi bạn chép thêm một lượng file và folder lớn vào ổ cứng, bạn rất nên phân tích ổ đĩa. Khi số dữ liệu lớn được thêm vào, ổ đĩa của bạn có thể bị phân mảnh một cách quá mức, vì vậy, bạn nên phân tích để Disk Defragmenter cho bạn lời khuyên về việc nối ghép các mảnh vỡ trên đĩa.

2. Các thao tác phân tích ổ đĩa:

2.1. Chạy tiện ích Disk Defragmenter: Vào trình đơn Start, vào Programs, vào Accessories, vào System Tools, chọn và enter vào Disk Defragmenter.

2.2. Đưa mũi tên chọn ổ đĩa cần phân tích ở mục list view.

2.3. Dùng phím Tab tìm đến "Analyze button" và nhấn space bar (khoảng trắng).

2.4. Trong lúc ổ đĩa đang được phân tích, có sự xuất hiện của các nút stop, pause. Để đọc phần trăm được phân tích, bạn dùng con trỏ JAWS và về cuối cửa sổ để đọc.

2.5. Khi quá trình phân tích hoàn tất, một hộp thoại xuất hiện cho bạn biết bạn có cần defragment ổ đĩa này không. Bạn có thể dùng con trỏ JAWS hoặc nhấn Ctrl + Insert + W để đọc lời khuyên của Disk Defragmenter. Nếu bạn đọc được câu "You do not need to defragment this volume." thì bạn không cần phải thực hiện chống phân mảnh cho ổ đĩa đó.

2.6. Nhấn nút Close để đóng hộp thoại kết quả phân tích. Nếu muốn biết chi tiết về thông tin phân tích, bạn hãy bấm vào nút view report.

IV. Defragment (chống phân mảnh) ổ đĩa.

1. Những điều cần biết về chống phân mảnh:

* Ổ đĩa của bạn phải có ít nhất 15% dung lượng trống để thực hiện được việc chống phân mảnh. Windows dùng khoảng không gian trống đó như một vùng lưu trữ các file bị phân mảnh. Nếu dung lượng trống nhỏ hơn 15%, việc nối ghép các mảnh vỡ trên ổ đĩa không được trọn vẹn.

* Bạn nên chống phân mảnh cho ổ đĩa mỗi khi cài thêm phần mềm, mỗi khi cài windows.

* Thời gian cần dùng cho việc chống phân mảnh tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm dung lượng ổ đĩa, số lượng file và folder có trên ổ đĩa, số lượng file và folder bị phân mảnh và tài nguyên hệ thống được dùng.

2. Các thao tác chống phân mảnh:

2.1. Chạy trình chống phân mảnh ổ đĩa (như trên).

2.2. Chọn ổ đĩa cần chống phân mảnh.

2.3. Bấm vào nút defragment.

2.4. Có thể dùng con trỏ JAWS để biết tỉ lệ file phân mảnh được nối ghép.

2.5. Trong lúc trình chống phân mảnh làm việc, nếu bạn muốn tạm dừng thì nhấn nút Pause, muốn dừng tiến trình này thì bấm nút stop. Khi tiến trình kết thúc, bạn có thể bấm vào nút view report để xem thêm chi tiết về các sự nối ghép file bị phân mảnh.

* Lưu ý:

1. Bạn có thể cần phải log on vào tài khoản Administrator hoặc bạn phải là một thành viên của nhóm Administrator để thực hiện được một số tác vụ.

2. Bạn chỉ nên defragment ổ đĩa khi được trình chống phân mảnh ổ đĩa khuyên làm, hoặc bạn nên thực hiện công việc này mỗi tháng một lần đều đặn.

Chia sẻ bài này qua: