4. Câu hỏi

Câu hỏi:

Làm sao để có thể trả các thiết lập của internet explorer về mặc định?

Trả lời

Đôi khi, do nghiên cứu một cái gì đó trong IE, bạn đã vô tình thiết lập hay kích hoạt một tính năng nằm ngoài khả năng xử lí. Điều đó gây cản trở cho bạn nhưng bạn lại không biết làm sao để tắt nó đi. Với internet explorer, bạn hãy làm như sau:

1. Vào start -> Control panel -> Internet Options

2. Ctrl+shift+tab, bạn sẽ di chuyển focus đến trang Advance (mở rộng)

3. Trong cửa sổ này có hai nút mà bạn cần quan tâm:

• Restore Advance Settings (Alt+r): trả các thiết lập ở trang Advance về như mặc định

• Reset... (Alt+S): trả hầu hết các thiết lập của IE về mặc định.

Nếu đã chọn lệnh này thì không cần bấm vào Restore Advance Settings nữa. Sau khi chọn Reset, sẽ có một bảng thông báo hiện ra cho bạn biết IE sẽ Reset cái gì. Nếu thích, bạn có thể đánh dấu vào tuỳ chọn "Delete personal settings" (Alt+p) để IE xóa hết tất cả các thiết lập của IE - trả về mặc định. Điều này có nghĩa là sau đó bạn phải cấu hình lại IE như lúc mới cài windows

 

Câu hỏi:

Tôi có vào một trang web nhưng không nhớ địa chỉ. Trang này lại có nhưng thông tin cần thiết. Có cách nào để tìm lại nó nhanh chóng không?

Trả lời:

Đôi khi vì một lí do nào đó, bạn cần truy cập lại các trang web mình đã vào trước đây nhưng không nhớ địa chỉ. Điều đó gây một sự bất tiện nho nhỏ vì trang web có vài thông tin hay mà bạn thì đang quan tâm đến chúng. Như vậy, việc truy cập vào xem lại là rất cần. Bạn hãy làm điều đó bằng thủ thuật nhỏ sau:

1. Mở internet Explorer

2. Ctrl+H để mở IE histories (nơi lưu giữ nhưng website đã truy cập)

3. Mũi tên lên xuống để tìm các website đã truy cập. Chúng được liệt kê theo các ngày trong tuần từ thứ hai đến thư bảy và được liệt kê dưới dạng tree view (cây thư mục).

 

Chia sẻ bài này qua: