4. Câu hỏi

Câu hỏi 1:

khi đọc một số tài liệu dạng text trên Notepad thì những từ ở cuối dòng, thậm chí là một đoạn dài bị mất. Làm sao để khắc phục?

 

Trả lời:

Notepad và một số chương trình soạn hảo khác có một chức năng gọi là WordWrab. Chức năng này giúp giới hạn nội dung văn bản trên màn hình - tạm hiểu là chiều ngang của văn bản sẽ phụ thuộc vào chiều rộng của cửa sổ. Chiều rộng càng lớn thì nội dung càng nhiều. Khi hết chiều rộng, văn bản sẽ được đưa xuống dòng dưới. Mặc định của notepad không bật chức năng này nên khi mở văn bản, nội dung sẽ bị ẩn đi nghĩa là chiều ngang của văn bản thì cứ kéo ra mà màn hình thì vẫn bị giới hạn. Với người sáng mắt thì có một thanh cuộn giúp đọc được nội dung bị ẩn. Còn với chúng ta thì làm như sau:

1. Từ cửa sổ notepad, vào Menu Format (Alt+o)

2. Mũi tên lên xuống tìm và bấm Enter vào tùy chọn có tên là Word Wrab

3. Làm lại một lần nữa nhưng không bấm Enter vào Word Wrab. Nếu làm đúng, bạn sẽ nghe mục này đọc là Word Wrab Checked.

Từ giờ, nội dung văn bản sẽ được hiện ra đầy đủ.

 

Câu hỏi 2:

Tại sao tôi không thể lưu nội dung của tập tin được viết bằng mã Unicode trên Notepad?

Trả lời:

Thật ra thì notepad vẫn cho người dùng lưu các tập tin viết trên bảng mã Unicode nhưng vì  mặc định của chương trình không phải lưu trên mã này mà lưu bằng mã ANSI. Tôi không biết cách chỉnh mặc định bản Mã cho Notepad nhưng biết một mẹo nhỏ giúp bạn có thể lưu được các văn bản dạng txt trên notepad và dĩ nhiên là với mã Unicode. Cách đó là:

Sau khi control +s để lưu, bạn hãy đặt cho nó cái tên và đừng vội nhấn Enter mà hãy tab đi tìm một tùy chọn dạng combo box co tên là Encoding (Alt+e) trong danh sách của tùy chọn, bạn bấm mũi tên lên xuống và tìm tùy chọn có tên là UTF8. Đây chính là cái bạn cần để có một tập tin txt viết trên mã Unicode

 

Chia sẻ bài này qua: