4. Câu hỏi

Câu hỏi 1: Làm sao để mặc định trang chủ cho Firefox giống như IE

Trả lời:

1. Vào firefox, menu tools -> options

2. Nhấn tab 1 lần đến một danh sách lựa chọn dạng combo box có tên là Startup when firefox start rồi mũi tên lên xuống chọn một trong những mục sau

Show my home page: mở một trang web do bạn mặc định. Nếu chọn mục này thì tab qua một lần để nhập địa chỉ trang web vào

Show a blank page: không tải xuống gì cả (giống như use blank của internet explorer)

Show my windows and tabs from last time: mở trang web bạn vào lần trước.

Xong thì nhấn enter hoặc tab đến nútt OK rồi nhấn khoảng trắng kích hoạt vào để lưu và thoát khỏi hộp thoại

Khởi động lại firefox để thấy hiệu quả

Câu hỏi 2: Làm sao để có thể mặc định firefox là trình duyệt internet trên máy khi có hai trình duyệt

Trả lời:

Trong khi cài đặt, firefox có cho phép chúng ta làm điều đó bằng cách đánh dấu chọn vào: "Use Firefox as my default web browser". Tuy nhiên nếu bạn không để ý và ngại tháo ra để cài lại thì hãy làm theo cách sau:

1. Vào menu tools (Alt+t) -> Options

2. Thông thường focus sẽ ở phần danh sách các thẻ thiết lập mà Jaws đọc là List box. Nếu không thì bạn nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab đi tìm nó rồi nhấn mũi tên phải đến khi nghe đọc là Advance

3. Nhấn Tab một lần đến General. Nếu không phải thì Ctrl+Tab đi tìm

4. Tìm và đánh dấu chọn vào "Always check to see if Firefox is the default browser on startup". Hoặc bạn có thể kích hoạt vào nút Check now (Alt+N) để firefox kiểm tra ngay xem nó đã được mặc định là trình duyệt web của máy hay chưa. Nếu chưa thì sẽ có bảng thông báo hỏi bạn có muốn mặc định nó hay không. Chọn yes là xong

Lưu ý:

Nếu đánh dấu vào Always check to see if Firefox is the default browser on startup thì bạn phải khởi động lại firefox mới hiện ra bảng thông báo nêu nó chưa là trình duyệt mặc định

Làm xong thì kích hoạt vào nút OK để đóng Firefox lại và bạn có thể nhập địa chỉ một web nào đó vào hộp thoại Run để kiểm tra. Xem trình duyệt nào sẽ chạy lên. Đó chính là trình duyệt mặc định của máy bạn

Chia sẻ bài này qua: