4.1. Cách kết hợp nhiều tài liệu Word

Có cách kết hợp nhiều file World vào một file đơn giản hơn việc dùng chức năng cắt và dán (copy and paste).

Khi cần kết hợp nhiều file Word vào một file, có lẽ nhiều người dùng cách cắt và dán, nhưng có cách khác để làm việc này nhanh hơn và cũng rất đơn giản. Trong tài liệu Word, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn kết hợp nội dung từ file khác vào.

Tiếp đó bạn nhấn Alt + I vào menu Insert, dùng mũi tên di chuyển đến File rồi enter hoặc nhấn Alt + I rồi nhấn chữ l. Từ đó, bạn tìm đến tài liệu muốn kết hợp như cách tìm mở một file trong hộp thoại open của word rồi nhấn nút Insert (hoặc nhấn Alt + S) để insert file mới vào file cũ.

Sau đó, toàn bộ nội dung của file bạn muốn kết hợp sẽ nối tiếp vào chỗ bạn đặt trỏ. Nếu muốn kết hợp tài liệu khác, chỉ cần lặp lại các bước trên.

 

(Theo vnmedia)

 

 

 

Chia sẻ bài này qua: