4.1. Một vài mẹo nhỏ trong word:

- Khi sử dụng word để soạn thảo có những mẹo nhỏ tưởng chừng đơn giản nhưng rất hữu ích trong word. Đó là: đổi kiểu chữ in hoặc chữ thường trong word; sao chép định dạng văn bản.

a. Đổi kiểu chữ in hoặc chữ thường cho văn bản

Để đổi kiểu chữ in hoặc chữ thường, bạn chọn đoạn văn bản cần thay đổi - chữ, rồi vào menu Format chọn Change Case (hoặc nhấn alt + o rồi nhấn chữ e)

- Tại hộp thoại Change Case, bạn dùng mũi tên lên xuống để lựa chọn các mục:

+ Sentence case radio button: Viết hoa ở đầu câu.

+ Lowercase radio button: viết thường toàn câu.

+ Uppercaseradio button: viết hoa toàn câu.

+ Title Caseradio button: Viết hoa ở mỗi chữ

+ Toggle Caseradio button: đảo ngược chữ hoa và thường ở từng chữ.

- Chọn xong bạn nhấn OK để chấp nhận thay đổi.

b. Sao chép định dạng:

Để sao chép định dạng văn bản từ vị trí này sang vị trí khác bạn làm như sau:

- Chọn vùng văn bản có định dạng cần sao chép

- Nhấn Ctrl + Shift + C để ra lệnh copy (sao chép)

- Sau đó tìm đến vị trí cần áp dụng định dạng vừa sao chép và chọn vùng văn bản đó

- Rồi nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + V áp dụng định dạng vừa copy cho vùng văn bản đang chọn. Và bây giờ vùng văn bản này đã có định dạng mà bạn sao chép.

Chia sẻ bài này qua: