4.3 Các phím tắt dùng trong Unikey:

Để soạn thảo văn bản tiếng việt trong Word chúng ta cần dùng phần mềm hỗ trợ là Unikey hay Vietkey. Ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn các phím tắt hữu hiệu giúp bạn làm việc tốt hơn với Unikey:

Ctrl + Shift + F5   Mở bảng hộp thoại Unikey

Ctrl + Shift + F6   Mở hộp thoại công cụ chuyển mã của Unikey

Ctrl + Shift + F9   Thực hiện chuyển mã thông qua nội dung đã sao chép vào Clipboard và những thiết lập trong hộp thoại công cụ chuyển mã.

Ctrl + Shift + F1   Chọn bảng mã Unicode cho các loại font chữ Verdana, Arial, Times New Roman, Tahoma,…

Ctrl + Shift + F2   Chọn bảng mã TCVN3 (ABC) cho các loại font chữ .VNI-Arial, .VNI-Times, .VN…

Ctrl + Shift + F3   Chọn bảng mã VNI-Windows cho các loại font chữ VNI-Times, VNI - ….

Ctrl + Shift + F4   Chọn bảng mã VIQR

Ctrl + Shift, Alt + Z   Chuyển đổi chế độ Anh, Việt của bộ gõ (phụ thuộc vào thiết lập của bạn trong bảng điều khiển chính)

 

Chia sẻ bài này qua: