4.3 Tạo phím nóng để tắt âm thanh ngay lập tức

Trong thời gian rảnh rỗi bạn đang thưởng thức những bài hát hay những bộ phim sống động, nhưng khi có việc đột xuất chẳng hạn như trả lời điện thoại, bạn phải loay hoay một lúc mới tắt được. Thủ thuật sau đây có thể giúp bạn tắt âm thanh hệ thống ngay lập tức.

Việc bạn cần làm là tạo một tập tin VBScript bằng cách mở chương trình Notepad rồi gõ đoạn mã này vào:

set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.run"Sndvol32"
WScript.Sleep 1500
oShell.SendKeys"{TAB 2} "
oShell.SendKeys"%{F4}"

 Sau đó, bạn lưu lại đoạn mã vào màn hình Desktop của mình bằng một tên bất kỳ do bạn nghĩ ra nhưng phải với đuôi là .vbs. Khi cần tắt âm thanh ngay lập tức, thì bạn chỉ cần nhấn enter vào biểu tượng shortcut này trên desktop. Để thuận tiện bạn có thể tạo phím tắt cho shortcut và sau này để mute volumn bạn chỉ cần nhấn phím tắt đó và mở lại cũng dùng phím tắt đó. Lưu ý rằng cách này chỉ dùng được với Windows XP.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin