4.5 Thêm Registry Editor vào menu ngữ cảnh

Để truy cập vào Registry Editor để chỉnh sửa hệ thống khi máy tính gặp sự cố, bạn thường mở hôpj thoại Run và gõ lệnh Regedit. Đôi khi bạn có thể quên lệnh gõ đó tuy nhiên với thủ thuật này thì khi nào cần mở Registry bạn chỉ cần lên Desktop tab đến start button và dùng mũi tên để chọn nó Registry Editor. Để làm được như vậy bạn làm như sau:

Vào Run gõ Regedit và enter

Trên cửa sổ Registry Editor bạn truy xuất theo đường dẫn Hkey_classes_root/ Derectory/ shell. Nhấn apply cations lên shell và chọn new submenu mở ra và chọn key, đặt tên cho key mới này là Registry Editor.

Tiếp đó nhấn apply cations lên mục Registry Editor vừa tạo chọn new submenu và mở ra chọn key, đặt tên cho key mới này là Command.

Đứng ngay key Command, tab qua listview dùng mũi tên chọn mục String Default rồi enter. Ở mục Value data gõ dòng lệnh C:\windows\regedit.exe

Nhấn F5 để refesh hệ thống, sau đó đóng cửa sổ Registry Editor lại. Bây giờ bạn hãy kiểm tra lại kết quả.

 

Chia sẻ bài này qua: