5. Câu hỏi

Câu hỏi 1: Máy tôi bị ai đó vô tình thiết lập địa chỉ IP là IP tĩnh nên vào internet không được. Làm sao để khắc phục vấn đề này?

Trả lời:

Bạn vào internet không được là do địa chỉ IP của bạn đã trùng với một máy nào đó trong hệ thống mạng. Cách khắc phục là bạn hãy thiết lập lại địa chỉ IP thành IP động (có thể hiểu nơm na là địa chỉ đó có thể tự thay đổi khi thấy địa chỉ khác bị trùng. Cách thiết lập

Windows XP:

Vào control Panel\Network Conections và tìm biểu tượng có tên Local Area Connection rồi bấm Enter vào nó

Ấn phím tab đến khi nghe Jaws đọc "list view" thì dừng lại và bấm mũi tên tìm mục có tên "Internet Protocol (TCP/IP) "

Tab và kích hoạt vào nut Properties (phím tắt: Alt+r) để xem các thiết lập của nó

Ở của sổ mới hiện ra, bạn tìm các tuỳ chọn theo kiểu Radio button, thông thường thì cửa sổ sẽ nằm ngay tuỳ chọn có tên Use the following IP address (khi máy bạn là IP tĩnh). Bạn bấm mũi tên lên chọn Obtain an IP address automatically (tự động thiết lập địa chỉ IP) rồi nhấn Enter hoặc bấm tab tới nút OK để động ý và thoát hộp thoại. Bạn tab tới nút Ok và kích hoạt thêm một lần nữa để đóng của sổ Local area conections lại. Cẩn thận thì bạn nên khởi động lại máy để hệ điều hành cập nhật các thông tin bạn vừa thiết lập. bây giờ, bạn có thể dùng chung internet ở một hệ thống mạng nào đó mà không sợ bị trùng IP nữa

 

Câu hỏi:

Làm cách nào để tắt chức năng tự cập nhật windows?

Trả lời:

*Windows XP:

Vào Control Panel\automatic update

Bấm tab đến khi Jaws đọc các tuỳ chọn dạng radio Button rồi tìm radio button có tên:

turn off Automatic update thì dừng lại rồi bấm Enter hoạt tab đến nút OK rồi kích hoạt bằng khoảng trắng để thoát khỏi cửa sổ

 

Cảm ơn bạn Đặng Mạnh Cường đã đóng góp câu hỏi cho tạp chí!

Chia sẻ bài này qua: