5. Câu hỏi

Câu hỏi 1: Làm sao có thể giữ lại các thiết lập của firefox

Trả lời:  

Bạn có thể lưu lại các thiết lập cho firefox để tiện hơn khi cài windows hoặc cài lại Firefox bằng cách copy lại thư mục: Windows xp: c:\documents and settings\<username>\application data\mozilla\firefox. Windos Vista c:\users\<username>\app data\roaming\mozilla\firefox <username> là tài khoản người dùng (user account) đã tạo khi cài windows. Khi cài lại windos hay firefox, chỉ cần chép đè thư mục Firefox vào nơi mà bạn đã sao chép trước đây là có thể phục hồi các thiết lập một cách nhanh chóng

 

Câu hỏi 2: Tôi đang dùng Jet Audio để nghe nhạc. Mỗi khi chuyển qua bài khác, Jaws thường đọc tên của bài đó. Làm sao để tắt nó?

 

Trả lời:

  

JetAudio thông báo các thông tin về bài hát, thời gian của bài hát... ở dạng balloon (một bảng thông báo nhỏ nằm bên phải màn hình). Để tắt nó thì vào JetAudio rồi vào references (Alt+P). Ở phần các tinh chỉnh dạng cây thư mục (tree view), dùng mũi tên lên xuống tìm mục balloon rồi tab đi tìm và bỏ check các mục sau:

• Display balloon information when track is change

• Display balloon information when track information is change

Tab đến OK rồi nhấn khoảng trắng hoặc Enter là xong

 

Chia sẻ bài này qua: