JVietnamese - Jaws script đọc tiếng Việt

Script đọc tiếng Việt JVietnamese

 • Phiên bản: 09/04/2018
 • tác giả: Đặng Hoài Phúc
 • Tạo bộ cài đặt và chỉnh sửa: Đặng Mạnh Cường

Hướng dẫn sử dụng

1. Các yêu cầu:

Để sử dụng bộ script này, máy các bạn phải có cài đặt Jaws từ phiên bản 6.1 trở lên (http://www.freedomscientific.com ). Ngoài ra, máy bạn cũng phải cài bộ đọc Sao Mai chuẩn Sapi5

2. Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt, chạy tập tin Jaws Script for Reading Vietnamese.exe và làm theo yêu cầu, giống như cài một phần mềm thông thường. Trình cài đặt hỗ trợ Windows 32 / 64 bit và hỗ trợ từ Windows XP đến Windows 10.
Nếu máy bạn có nhiều hơn một phiên bản Jaws, trình cài đặt sẽ yêu cầu chọn phiên bản để cài Script vào, và hiện nay bạn chỉ chọn được một phiên bản cho một lần cài.
Với Jaws 16.0 trở lên, sau khi cài đặt hoàn tất, bộ cài đặt sẽ tự khởi động lại Jaws để script có thể hoạt động được.

3. Sử dụng script đọc tiếng Việt:

 • Alt+Shift+V hoặc Insert+Spacebar&V: chuyển qua đọc tiếng Việt.
 • Alt+Shift+V hoặc Insert+Spacebar&e: chuyển về lại phần đọc tiếng Anh.
 • Insert+`: chuyển đổi giữa các chế độ đọc tiếng Việt như đọc văn bản Unicode, VNI, ABC và tiếng Anh.
 • Control+Alt+Shift+P: đoán bảng mã tiếng Việt. Lưu ý: phải đứng trong một cửa sổ có văn bản như trong Word…
 • Control+Insert+Shift+C hoặc Insert+Spacebar&Shift+c: Gán thêm phím tắt để chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Control+Insert+Shift+R hoặc Insert+Spacebar&Shift+r: Xóa các phím tắt có sẵn của script chuyển đổi tiếng Việt và Anh.
 • Control+F1: Giúp đỡ. Ở bang giúp đỡ này, người dùng có thể kích hoạt trực tiếp lên các liên kết tương ứng để gọi chức năng đó.
 • Control+Alt+Shift+C: liên hệ với gửi nhận xét, yêu cầu tính năng (cần kết nối với internet).
 • Control+Shift+Enter: Mở tập tin MaiDung.pam để định nghĩa phát âm cho các từ theo ý
 • Control+Insert+`: Mở danh sách chọn giọng đọc cho một trong 3 bảng mã Unicode, VNI và TCVN (ABC).

4. Từ Điển Lạc Việt Và DictTalk:

Trong 2 phần này, script được viết để customize giao diện của Lạc Việt và DictTalk để 2 ứng dụng này làm việc tốt hơn với Jaws. Riêng trong từ điển Lạc Việt, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Control+Shift+d để chọn từ điển.
Tài liệu hướng dẫn và thông tin về JVietnamese sẽ được thường xuyên cập nhật tại trang này. . Bạn cũng có thể xem các thay đổi của script thông qua các tập tin ChangeLog.txt và InstallerNote.txt trong C:\Program Files\Jaws Script for Reading Vietnamese hoặc C:\Program Files (x86)\Jaws Script for Reading Vietnamese.

Tải về JVietnamese

Chia sẻ bài này qua: