Sao Mai VN Voice

Sao Mai VN Voice Logo

SaoMai VN Voice là bộ đọc tiếng Việt trên Windows, chuẩn SAPI 5, do TT Sao Mai phát triển. Hiện tại, bộ đọc có các tính năng sau:

  • Khả năng đọc văn bản với 3 bảng mã: Unicode, VNI Windows và TCVN
  • Ở bảng mã Unicode, cung cấp 2 giọng đọc: Mai Dung và Minh Du
  • Khả năng đọc các từ tiếng Anh xen kẽ trong các văn bản tiếng Việt
  • Khả năng định nghĩa cách phát âm theo ý muốn

Bộ đọc hoạt động được trên Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 và Windows 10 (32 / 64 bit), hoạt động tốt với bất cứ trình đọc màn hình hay phần mềm phát âm nào có thể sử dụng các bộ đọc chuẩn SAPI 5. Với Jaws, người dùng cần cài thêm Script đọc tiếng Việt JVietnamese để dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các bộ đọc / giọng đọc.
Tải về Sao Mai VN Voice 1.0

Loại phần mềm

Chia sẻ bài này qua: