Google Drive

Google Drive là dịch vụ lưu trữ / chia sẻ dữ liệu trực tuyến của Google, được cung cấp ở hai dạng: miễn phí và trả phí. Người dùng chỉ cần có một tài khoản Google, nói cách khác là một tài khoản Gmail thì đã có thể sử dụng được dịch vụ này.Google Drive là dịch vụ lưu trữ / chia sẻ dữ liệu trực tuyến của Google, được cung cấp ở hai dạng: miễn phí và trả phí. Người dùng chỉ cần có một tài khoản Google, nói cách khác là một tài khoản Gmail thì đã có thể sử dụng được dịch vụ này. Google Drive có thể được sử dụng thông qua trang web hoặc qua ứng dụng trên các nền tảng Windows, Android... Với tài khoản miễn phí, người dùng được hỗ trợ:

  • 15 gb lưu trữ dữ liệu
  • Dữ liệu được đồng bộ với tất cả các thiết bị đã được đăng nhập tài khoản Google
  • Khả năng lưu trữ, chia sẻ nhiều loại tài liệu khác nhau: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video...
  • Khả năng giới hạn người được chia sẻ

Các liên kết hữu ích cho dịch vụ này

Dưới đây là liên kết tải ứng dụng Google Drive và các bài hướng dẫn do nhóm công nghệ TT Sao Mai thực hiện

Loại phần mềm

Chia sẻ bài này qua: