Trợ Giúp

Trang web của Sao Mai được xây dựng trên nền tảng HTML5 và CSS3. Ngoài ra, trang web cũng được tích hợp các tính năng WAI/ARIA để hỗ trợ tính tiếp cận. Phần Trợ Giúp này nhằm giới thiệu về bố cục chung và hướng dẫn sử dụng các tính năng của trang, đặc biệt dành cho người dùng khiếm thị.

Trên trang có các mục chính như sau:

Trình Đơn Chính: gồm các liên kết chính của trang.

Ngôn Ngữ: để chọn giữa tiếng Việt và tiếng Anh.

Trình Đơn Người Dùng: hiển thị các liên kết dành riêng cho người dùng sau khi đăng nhập.

Nội Dung Chính: hiển thị nội dung chính của trang.

Thông Tin Trang: gồm các liên kết về thông tin trang web như chính sách, trợ giúp, liên hệ...

Tất cả các mục đều có thể duyệt theo dạng tiêu đề (heading) hoặc vùng (region).

Ngoài ra, đầu trang, bạn có thể tìm thấy liên kết chuyển đến phần nội dung chính nhanh.

Giới Thiệu Các Trang

Giới Thiệu: thông tin về Sao Mai như tôn chỉ/mục tiêu/nhiệm vụ hoạt động, nhân viên.

Tin Tức: cập nhật các bài viết và tin tức về các hoạt động của Sao Mai.

Đào Tạo: giới thiệu các chương trình đào tạo thường xuyên và liên kết đến trang đào tạo trực tuyến tại http://training.saomaicenter.org. Trang này cho phép người dùng đăng ký học cũng như tự mở các khóa tập huấn trực tuyến miễn phí (yêu tiên cho những khóa học hữu ích cho cộng đồng và miễn học phí).

Việc Làm: tất các các thông tin về việc làm cho người khiếm thị như tin tuyển dụng, tài liệu liên quan, gương điển hình vv...

DDLinux tiếng Việt: thông tin về Dự án Việt hóa DoudouLinux Trung tâm Sao Mai dành tặng trẻ em Việt Nam.

Thư Viện Sách: đăng tải các đầu sách điện tử mang tính tiếp cận của Trung tâm Sao Mai.

Thư Viện Ảnh: các hình ảnh và phim tư liệu về quá trình hình thành, các hoạt động và con người tại Trung tâm Sao Mai.

Tạp Chí: đăng các số tạp chí Sao Mai AccessTech.

Danh Mục Sản Phẩm: trang bán hàng trực tuyến các sản phẩm dành cho người khiếm thị.

Dịch Vụ: giới thiệu các dịch vụ thu phí của Sao Mai và liên kết đến mục đăng ký các dịch vụ hiện đang được cung cấp.

Downloads: tải cá phần mềm/công cụ hỗ trợ cho người khiếm thị dùng máy tính.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua nhiều kênh hỗ trợ các nhau như gửi email đến các bộ phận liên quan tại http://trungtamsaomai.org/contact

Chia sẻ bài này qua: