BÀI TẬP HÓA HỌC 8

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP HÓA HỌC 8
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00102-3
Sơ lược sách

BÀI TẬP HÓA HỌC 8

CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

 • Bài 2. Chất - Hóa học 8
 • Bài 3. Bài thực hành 1
 • Bài 4. Nguyên tử - Hóa học 8
 • Bài 5. Nguyên tố hóa học - Hóa học 8
 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
 • Bài 7. Bài thực hành 2
 • Bài 8. Bài luyện tập 1 - Hóa học 8
 • Bài 9. Công thức hóa học
 • Bài 10. Hóa trị - Hóa học 8
 • Bài 11. Bài luyện tập 2
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Bài 12. Sự biến đổi chất
 • Bài 13. Phản ứng hóa học
 • Bài 14. Bài thực hành 3
 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng - Hóa học 8
 • Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học 8
 • Bài 17. Bài luyện tập 3
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

 • Bài 18. Mol - Hóa học 8
 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí
 • Bài 21. Tính theo công thức hóa học
 • Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
 • Bài 23. Bài luyện tập 4
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

 • Bài 24. Tính chất của oxi
 • Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
 • Bài 26. Oxit
 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
 • Bài 28. Không khí - Sự cháy
 • Bài 29. Bài luyện tập 5 - Hóa học 8
 • Bài 30. Bài thực hành 4
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử
 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
 • Bài 34. Bài luyện tập 6 - Hóa học 8
 • Bài 35. Bài thực hành 5
 • Bài 36. Nước
 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối - Hóa học 8
 • Bài 38. Bài luyện tập 7
 • Bài 39. Bài thực hành 6
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

 • Bài 40. Dung dịch
 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước - Hóa học 8
 • Bài 42. Nồng độ dung dịch
 • Bài 43. Pha chế dung dịch
 • Bài 44. Bài luyện tập 8 - Hóa học 8
 • Bài 45. Bài thực hành 7
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Hóa học 8

Chia sẻ bài này qua: