BÀI TẬP HÓA HỌC 8

BÀI TẬP HÓA HỌC 8

BÀI TẬP HÓA HỌC 8

Tác giả: LÊ XUÂN TRỌNG
Chủ đề: Hóa học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÀI TẬP HÓA HỌC 8

CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

 • Bài 2. Chất - Hóa học 8
 • Bài 3. Bài thực hành 1
 • Bài 4. Nguyên tử - Hóa học 8
 • Bài 5. Nguyên tố hóa học - Hóa học 8
 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
 • Bài 7. Bài thực hành 2
 • Bài 8. Bài luyện tập 1 - Hóa học 8
 • Bài 9. Công thức hóa học
 • Bài 10. Hóa trị - Hóa học 8
 • Bài 11. Bài luyện tập 2
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Bài 12. Sự biến đổi chất
 • Bài 13. Phản ứng hóa học
 • Bài 14. Bài thực hành 3
 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng - Hóa học 8
 • Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học 8
 • Bài 17. Bài luyện tập 3
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

 • Bài 18. Mol - Hóa học 8
 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí
 • Bài 21. Tính theo công thức hóa học
 • Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
 • Bài 23. Bài luyện tập 4
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

 • Bài 24. Tính chất của oxi
 • Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
 • Bài 26. Oxit
 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
 • Bài 28. Không khí - Sự cháy
 • Bài 29. Bài luyện tập 5 - Hóa học 8
 • Bài 30. Bài thực hành 4
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử
 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
 • Bài 34. Bài luyện tập 6 - Hóa học 8
 • Bài 35. Bài thực hành 5
 • Bài 36. Nước
 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối - Hóa học 8
 • Bài 38. Bài luyện tập 7
 • Bài 39. Bài thực hành 6
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

 • Bài 40. Dung dịch
 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước - Hóa học 8
 • Bài 42. Nồng độ dung dịch
 • Bài 43. Pha chế dung dịch
 • Bài 44. Bài luyện tập 8 - Hóa học 8
 • Bài 45. Bài thực hành 7
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Hóa học 8