BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP HÓA HỌC 9
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

 • Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
  • Bài 2. Một số oxit quan trọng
   • Bài 3. Tính chất hóa học của axit
    • Bài 4. Một số axit quan trọng
     • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
      • Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
       • Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ
        • Bài 8. Một số bazơ quan trọng
         • Bài 9. Tính chất hóa học của muối
          • Bài 10. Một số muối quan trọng
           • Bài 11. Phân bón hóa học
            • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ
             • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ
              • Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
               • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 9
                • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 9

                 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

                 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại
                  • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại
                   • Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại
                    • Bài 18. Nhôm
                     • Bài 19. Sắt
                      • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép
                       • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
                        • Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại
                         • Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
                          • Bài 24. Ôn tập học kì 1
                           • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hóa học 9
                            • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hóa học 9
                              CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
                             • Bài 25. Tính chất của phi kim
                              • Bài 26. Clo
                               • Bài 27. Cacbon
                                • Bài 28. Các oxit của cacbon
                                 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat
                                  • Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.
                                   • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
                                    • Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
                                     • Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
                                      • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 – Hóa học 9

                                       CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

                                       • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
                                        • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
                                         • Bài 36. Metan
                                          • Bài 37. Etilen
                                           • Bài 38. Axetilen
                                            • Bài 39. Benzen
                                             • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên
                                              • Bài 41. Nhiên liệu
                                               • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
                                                • Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon
                                                 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Hóa học 9
                                                  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hóa học 9

                                                   CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

                                                   • Bài 44. Rượu etylic
                                                    • Bài 45. Axit axetic
                                                     • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
                                                      • Bài 47. Chất béo
                                                       • Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
                                                        • Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit
                                                         • Bài 50. Glucozơ
                                                          • Bài 51. Saccarozơ
                                                           • Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ
                                                            • Bài 53. Protein
                                                             • Bài 54. Polime
                                                              • Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit
                                                               • Bài 56. Ôn tập cuối năm - Hóa học 9
                                                                • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 9
                                                                 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 9

                                                                 Chia sẻ bài này qua: