Bước theo thầy Giê-Su - Giáo lý vào đời 2 (MS-461)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1998
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. NIỀM VUI VÀ TỰ DO

Tuần 1. Sa mạc giữa cuộc sống

Tuần 2.Tôi đang tìm gì?

Tuần 3. Chương trình của Thiên Chúa

Tuần 4. Lạy cha chúng con

Tuần 5. Niềm vui và tự do

Tuần 6. Xin tha nợ chúng con

Tuần 7. Khám phá những trói buộc

Tuần 8. Như chúng con cũng tha

Tuần 9. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ

Tuần 10. Những kinh nghiệm trở về

Tuần 11. Đến với Đấng cứu thoát

Tuần 12. Tình thương tha thứ

Tuần 13. Sống xứng đáng là người đã được cứu chuộc

Phần 2. TIẾNG GỌI VÀ CÂU TRẢ LỜI

Tuần 14. Chúa Giê-Su kêu gọi tôi

Tuần 15. Mầu nhiệm nhập thể

Tuần 16. Mầu nhiệm giáng sinh

Tuần 17. Na-da-rét

Tuần 18. Vị thủ lãnh

Tuần 19. Những ơn gọi

Tuần 20. Hiến chương Nước Trời

Tuần 21. Đáp lại cách quảng đại

Tuần 22. Chúa muốn con làm gì?

Tuần 23. Khám phá Đức Giê-Su Ki-tô

Tuần 24. Giữa những biến động của lịch sử

Tuần 25. Các con bảo Thầy là ai?

Phần 3.  PHỤC VỤ: YÊU MẾN NHƯ CHÚA GIÊ-SU

Tuần 26. Người bạn chí tình

Tuần 27. Tình nguyện làm người an ủi Chúa

Tuần 28. Bữa ăn để nhớ mãi

Tuần 29. Xin vâng cho đến cùng

Tuần 30. Đường thương khó

Tuần 31. Chúa đã sống lại

Tuần 32. Sống trong lòng Hội Thánh

Tuần 33. Ra đi trong Chúa Thành Thần

Tuần 34. Tổng kêt: Hơn nữa trong tình yêu

Các liên kết tải sách

Phần 1-1   |   Phần 1-2   |   Phần 1-3   |   Phần 1-4   |   Phần 1-5   |   Phần 2-1   |   Phần 2-2   |   Phần 2-3   |   Phần 2-4   |   Phần 3-1   |   Phần 3-2   |   Phần 3-3   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: