Phút dành cho cha (MS-1118)

Phút dành cho cha (MS-1118)

Phút dành cho cha (MS-1118)

Tác giả: Spencer Johnson
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đi tìm một lời khuyên

“Một phút khiển trách”

Áp dụng “một phút khiển trách”

“Một phút khen ngợi”

Những mục tiêu một phút

Một người cha khác

Ý nghĩa của những mục tiêu một phút

Ý nghĩa của một phút khen ngợi

Ý nghĩa của một phút khiển trách

Món quà cho mọi người

Về Spencer Johnson

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5