Sức mạnh của sự khích lệ (MS-1136)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Chương 2: Sự thông thái từ người phụ nữ

Chương 3: Một cuộc trò chuyện thú vị

Chương 4: Áp dụng hiệu quả ở công ty

Chương 5: Ứng dụng tích cực trong gia đình

Chương 6: Bài học lớn lao từ một điều bình dị

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5

Chia sẻ bài này qua: