Thông điệp Caritas in Veritate về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái và chân lý (MS-464)

Thông điệp Caritas in Veritate về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái và chân lý (MS-464)

Thông điệp Caritas in Veritate về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái và chân lý (MS-464)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TÔN GIÁO
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Lời dẫn về thông điệp “Caritas In Veritate”

Dẫn nhập

Chương 1. Sứ điệp của Populorum Progressio

Chương 2. Phát triển con người trong thời đại chúng ta

Chương 3. Tình huynh đệ, phát triển kinh tế và xã hội dân sự

Chương 4. Sự phát triển các dân tộc các quyền lợi và trách nhiệm, môi sinh

Chương 5. Sự cộng tác của gia đình nhân loại

Chương 6. Việc phát triển của các dân tộc  và kỹ thuật

Các liên kết tải sách

Chương 1   |   Chương 2   |   Chương 3   |   Chương 4   |   Chương 5   |   Chương 6   |   Nghe toàn bộ