Hướng dẫn cài đặt Camtasia 8.1

Hướng dẫn cài đặt Camtasia 8.1

Hướng dẫn cài đặt Camtasia 8.1

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Camtasia 8.1 giúp quay phim màn hình và edit phim đơn giản