Hướng dẫn sử dụng Jaws với các phần mềm khác

Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1 -  YAHOO MESSENGER

Bài 2 - SKYPE 4.1

Bài 3 - WINDOWS MEDIA PLAYER

Bài 4 - WINRAR

Bài 5 - WINAMP

Các liên kết tải sách

Yahoo Messenger   |   Skype   |   Windows Media Player   |   Winrar   |   Winamp   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: