Hướng dẫn thu âm với Cakewalk Sonar

Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Nghe audio chất lượng cao trực tuyến tại:

http://www.youtube.com/user/AudioBooksForBlind

Các liên kết tải sách

Cakewalk Sonar   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ   |   Video

Chia sẻ bài này qua: