Hướng dẫn thu âm với Cakewalk Sonar

Hướng dẫn thu âm với Cakewalk Sonar

Hướng dẫn thu âm với Cakewalk Sonar

Tác giả: PHẠM THỊ KIM THOA
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Nghe audio chất lượng cao trực tuyến tại:

http://www.youtube.com/user/AudioBooksForBlind

Các liên kết tải sách

Cakewalk Sonar   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ   |   Video