Tiếng Anh 6 -Tập Một

Tiếng Anh 6 -Tập Một

Tiếng Anh 6 -Tập Một

Tác giả: Hoàng Văn Vân
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NXBGDVN - TẬP ĐOÀN XUẤT BẢN GD PEARSON

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 6, Tập Một được Nhà xuất bn Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục ph thông môn Tiếng Anh thí đim cp Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012, tiếp theo Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 và Tiếng Anh 5. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ng liệu (ngữ âm, t vựng, ng pháp) để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Trong Tiếng Anh 6, Tập Một, học là trung tâm, học sinh là chủ th của quá trình dạy học, trong đó tâm lí lứa tuổi của học sinh Trung học cơ sở, các đặc điểm văn hoá của Việt Nam và của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước nói tiếng Anh, được đặc biệt coi trọng.

Tiếng Anh 6, Tập Một được biên soạn xoay quanh hai ch đim (Theme) gn gũi với học sinh: Our Communities và Our Heritage. Mi chủ điểm được chia thành ba đơn vị bài học (Unit) tương ứng với ba ch đ (Topic) của Chương trình. Sau mi ch điểm là một bài ôn (Revievv) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện.

Tiếng Anh 6, Tập Một được biên soạn trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn ca việc dạy tiếng Anh Trung học cơ sở ở Việt Nam với sự hợp tác chặt chẽ v chuyên môn và kĩ thuật của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson và Hội đng Anh.

Các tác giả rt mong nhận được nhng ý kiến đóng góp của các nhà giáo, phụ huynh học sinh và đông đảo bạn đọc quan tâm để sách được hoàn thiện hơn.

Các tác giả