Woman's Work in Music

Ảnh bìa sách
book cover image
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHAPTER

I. ANCIENT AND MYTHICAL

II. MEDIÆVAL

III. WIVES OF THE COMPOSERS

IV. CLARA AND ROBERT SCHUMANN

V. OTHER MUSICAL ROMANCES

VI. ENGLAND

VII. GERMANY

VIII. FRANCE

IX. AMERICA

X. OTHER COUNTRIES

XI. CONCLUSION

Chia sẻ bài này qua: