Các Vấn Đề Chung Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-80)

Các Vấn Đề Chung Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-80)

Các Vấn Đề Chung Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-80)

Tác giả: VŨ THỊ NGÂN
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương 3
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1996
Coppy right TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG 3

Chương 1: NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

Bài 1: Giáo dục thể lực cho trẻ em tuổi mầm non

Bài 2: Giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non

Bài 3: Giáo dục đạo đức cho trẻ em mầm non

Bài 4: Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ em mầm non

Bài 5: Giáo dục lao động cho trẻ em tuổi mầm non

Chương 2: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON