Dạy Học Và Phương Pháp Dạy Học Trong Nhà Trường (MS-43)

Dạy Học Và Phương Pháp Dạy Học Trong Nhà Trường (MS-43)

Dạy Học Và Phương Pháp Dạy Học Trong Nhà Trường (MS-43)

Tác giả: PHAN TRỌNG NGỌ
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Phần thứ nhất

Chương 1: Khái quát về dạy học

Chương 2: Các lí thuyết tâm lý học về học tập và mô hình dạy học

Chương 3: Một số vấn đề về quá trình dạy học

Chương 4: Những vấn đề chung về phương pháp dạy học

Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

Chương 5: Nhóm phương pháp chủ yếu dùng lời của giáo viên

Chương 6: Nhóm phương pháp trao đổi

Chương 7: Nhóm phương pháp tổ chức hành động học của học viên

Chương 8: Nhóm phương pháp tổ chức tương tác hành động

Chương 9: Các phương pháp làm việc độc lập của học viên có sự trợ giúp của giáo viên

Chương 10: Kĩ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong nhà trường

Chương 11: Các phương pháp kích thích động cơ học tập của học viên

Chương 12: Các phương pháp đánh giá kết quả học tập

Chương 13: Tổ chức một khóa học

Chương 14: Sử dụng phong cách và quyền lực của giáo viên trong dạy học