Phương Pháp Hướng Dẫn Trẻ Làm Quen Với Tác Phẩm Văn Học (MS-67)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Ý nghĩa của văn học trong việc giáo dục trẻ - nhiệm vụ của việc tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH

Bài 2: Đặc điểm cảm thụ văn học của trẻ trong hoạt động làm quen với TPVH

Bài 3: Lựa chọn TPVH cho trẻ Mầm non

Bài 4: Các phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với TPVH

Bài 5: Các hình thức tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH ở trường Mầm non

Bài 6: Phương pháp tiến hành kể chuyện, đọc thơ cho trẻ Mầm non

Bài 7: Phương pháp hướng dẫn trẻ kể lại truyện

Bài 8: Phương pháp hướng dẫn trẻ đóng kịch theo cốt truyện

Bài 9: Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với đồng dao, ca dao và câu đố

Bài 10: Lập kế hoạch và đánh giá kế hoạch tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH

Chia sẻ bài này qua: