Mạnh Tử

Ảnh bìa: Mạnh Tử

Mạnh Tử

Tác giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hoá
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 1996
Coppy right Nhà xuất bản Văn Hóa

            Vài lời thưa trước

            Chương 1: Thời đại

            Chương 2: Đời sống – Hoạt động chính trị

            Chương 3: Dạy học và viết sách

            Chương 4: Muốn thành một á thánh nối nghiệp Khổng tử

            Chương 5: Tư tưởng chính trị

            Chương 6: Tư tưởng kinh tế và xã hội

            Dưỡng dân và giáo dân

            Không vô cớ gây chiến

            Lạc ưu dĩ thiên hạ

            Chương 7: Tính thiện

            Chương 8: Tồn tâm – Dưỡng tính – Luyện khí

            Chương 9: Tư cách và tài năng

            Tính tình và tư cách

            Tài năng

            Bản dịch (trích Lương Huệ vương, thượng)

            Đọc thêm

            Mạnh tử (trích trong bộ Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê)

            Truyện người nước Tề có hai vợ

            Một số danh ngôn trong sách Mạnh tử