Mạnh Tử

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa: Mạnh Tử
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1996
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            Vài lời thưa trước

            Chương 1: Thời đại

            Chương 2: Đời sống – Hoạt động chính trị

            Chương 3: Dạy học và viết sách

            Chương 4: Muốn thành một á thánh nối nghiệp Khổng tử

            Chương 5: Tư tưởng chính trị

            Chương 6: Tư tưởng kinh tế và xã hội

            Dưỡng dân và giáo dân

            Không vô cớ gây chiến

            Lạc ưu dĩ thiên hạ

            Chương 7: Tính thiện

            Chương 8: Tồn tâm – Dưỡng tính – Luyện khí

            Chương 9: Tư cách và tài năng

            Tính tình và tư cách

            Tài năng

            Bản dịch (trích Lương Huệ vương, thượng)

            Đọc thêm

            Mạnh tử (trích trong bộ Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê)

            Truyện người nước Tề có hai vợ

            Một số danh ngôn trong sách Mạnh tử

Chia sẻ bài này qua: