Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc

Tác giả: Tang Du
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THANH HÓA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2016
Coppy right Nhà xuất bản Thanh Hóa

I. Khương Thượng - Vị Thỉ Tổ Các Mưu Lược Gia Trung Quốc
II. Phạm Lãi - Mưu Lược Gia Biết Tự Rút Lui Đúng Lúc
III. Tôn Tẩn - Một Nhà Mưu Lược Quân Sự Nhẫn Nhục Bất Khuất
IV. Tô Tần - Mưu Luợc Gia Về Thuật “Tung Hoành Bài Hợp”
V. Trương Nghi - Nhà Tung Hoành Đưa Nước Tần Trở Thành Cường Quốc
VI. Phạm Thư - Nhà Mưu Lược Giúp Tần Hoàn Thành Đế Nghiệp
VII. Trương Lương - Bậc Thầy Của Đế Vương
VIII. Quách Gia - Một Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai
IX. Lưu Cơ - Nhà Mưu Lược Xây Dựng Triều Minh
X. Phạm Văn Trình - Nhà Mưu Lược Đã Giúp Triều Thanh Tiến Vào Quan Ải
Trên đây là 10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc chắc ít nhiều bạn đã biết đến. Cuốn sách ebook bày sẽ kể chi tiết từng người một từ xuất xứ đến các điển tích của họ. Chắc chắn sẽ giúp bạn có những phút giây thư giản, những kiến thức, những bài học bổ ích.