NHÀ NGUYỄN CHÍN CHÚA MƯỜI BA VUA

NHÀ NGUYỄN CHÍN CHÚA MƯỜI BA VUA

NHÀ NGUYỄN CHÍN CHÚA MƯỜI BA VUA

Tác giả: THI LONG
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đà nẵng
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2005
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG


CHÍN CHÚA
Phần 1 Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên) (1558-1613)
Phần 2 Nguyễn Phúc Nguyên (Chúa Sãi) (1613-1635)
Phần 3 Nguyễn Phúc Lan (Chúa Thượng) (1635-1648)
Phần 4 Nguyễn Phúc Tần (Chúa Hiền) (1648-1687)
Phần 5 Nguyễn Phúc Thái (Chúa Nghĩa) (1687-1691)
Phần 6 Nguyễn Phúc Chu (Quốc Chúa) (1691-1725) 
Phần 7 Nguyễn Phúc Thụ (Chúa Ninh) (1725-1739)   Phần 8 Nguyễn Phúc Khoát (Chúa Vũ) (1739-1765) 
Phần 9 Nguyễn Phúc Thuần (Chúa Định) (1765-1777)  
MƯỜI BA VUA
Phần 1 Gia Long (1802-1820)
Phần 2 Minh Mạng (1820-1840)
Phần 3 Thiệu Trị (1840-1847)
Phần 4 Tự Đức (1847-1883)
Phần 5 Dục Đức (1883-3 ngày)
Phần 6 Hiệp Hoà (1883-4 tháng 10 ngày)
Phần 7 Kiến Phúc (1883-1884)
Phần 8 Hàm Nghi (1884-1885)
Phần 9 Đồng Khánh (1885-1889)
Phần 10 Thành Thái (1889-1907)
Phần 11 Duy Tân (1907-1916)
Phần 12 Khải Định (1916-1925)
Phần 13 Bảo Đại (1925-1945)
Lời cám ơn