NHÀ NGUYỄN CHÍN CHÚA MƯỜI BA VUA

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHÍN CHÚA
Phần 1 Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên) (1558-1613)
Phần 2 Nguyễn Phúc Nguyên (Chúa Sãi) (1613-1635)
Phần 3 Nguyễn Phúc Lan (Chúa Thượng) (1635-1648)
Phần 4 Nguyễn Phúc Tần (Chúa Hiền) (1648-1687)
Phần 5 Nguyễn Phúc Thái (Chúa Nghĩa) (1687-1691)
Phần 6 Nguyễn Phúc Chu (Quốc Chúa) (1691-1725) 
Phần 7 Nguyễn Phúc Thụ (Chúa Ninh) (1725-1739)   Phần 8 Nguyễn Phúc Khoát (Chúa Vũ) (1739-1765) 
Phần 9 Nguyễn Phúc Thuần (Chúa Định) (1765-1777)  
MƯỜI BA VUA
Phần 1 Gia Long (1802-1820)
Phần 2 Minh Mạng (1820-1840)
Phần 3 Thiệu Trị (1840-1847)
Phần 4 Tự Đức (1847-1883)
Phần 5 Dục Đức (1883-3 ngày)
Phần 6 Hiệp Hoà (1883-4 tháng 10 ngày)
Phần 7 Kiến Phúc (1883-1884)
Phần 8 Hàm Nghi (1884-1885)
Phần 9 Đồng Khánh (1885-1889)
Phần 10 Thành Thái (1889-1907)
Phần 11 Duy Tân (1907-1916)
Phần 12 Khải Định (1916-1925)
Phần 13 Bảo Đại (1925-1945)
Lời cám ơn

Chia sẻ bài này qua: