THỜI CUỐI NHÀ TRẦN

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 
Lời giới thiệu
Mạc Đỉnh Chi
Sen trong giếng ngọc
Trần Minh Tông
Thái Thượng Hoàng và gã ngự y
Trương Hán Siêu
Nước biếc non xanh
Trần Khắc Chung
Con ong vàng đền thờ quan Thượng Tể
Nguyễn Trung Ngạn
Dại khôn, khôn dại
Tuệ Tĩnh
Nhà sư chùa Giao Thủy
Chu Văn An
Người học trò kỳ lạ
Đào Sư Tích
Quan trạng họ Đào
Trần Khát Chân
Vị tướng đất mai vàng
Đặng Dung
Bạc đầu vì việc nước
Nguyễn Biểu
Quan ngự sử và bài thơ ăn cỗ đầu người
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: