THỜI DỰNG NƯỚC

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 
Lời giới thiệu
Hùng Vương
Vua Hùng ở Phong Châu
Lang Liêu
Chàng hoàng tử ít nói
Thánh Gióng
Dấu chân trong vườn cà
Chử Đồng Tử
Bãi Đỏ
Lý Ông Trọng
Đức Thánh Chèm
An Dương Vương
Quán gà trắng
Hai bà Trưng
Phong Châu Dấy nghĩa
Lê Chân
Nữ tướng Lê Chân
Sĩ Nhiếp
Gian lều cỏ ngoài thành Luy Lâu
Bà Triệu
Lệ Hải Bà Vương
Tô Lịch
Thần Tô Lịch
Lý Nam Đế
Vạn Xuân
Triệu Quang Phục
Vuốt Rồng
Mai Hắc Đế
Vua Đen
Phùng Hưng
Bố Cái Đại Vương
Khúc Thừa Dụ
Họ Khúc ở Bình Giang
Phụ Lục

Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: