TRẦU CAU - BETEL AND ARECA

TRẦU CAU - BETEL AND ARECA

TRẦU CAU - BETEL AND ARECA

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Thế giới Hà nội
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2004
Coppy right Nhà Xuất Bản Thế Giới Hà Nội


Miếng trầu bám rễ sâu vào cuộc sống người Việt Nam như thế nào?
How deep rooted is the betel quid in Vietnamese life?
Miếng trầu tượng trưng cho cái gì?
What does the betel quid symbolise?
Tục ăn trầu đã tồn tại ở Việt Nam và Đông-Nam Á từ bao lâu?
How long has the custom of chewing areca nut and betel leaf existed in Viet Nam and Southeast Asia?
Tương lai trầu cau sẽ ra sao?
What is the future of areca and betel?
Còn ở Việt Nam thì sao?
What about Viet Nam?
Sự tích trầu cau như thế nào?
What is the lagend of the betel leaf and the areca nut?
Việc dùng trầu đã diễn tiến trong lịch sử như thế nào?
How did the use of betel evolve through history?
Vì sao bình vôi lại được gọi là Ông Bình Vôi?
Why is the lime pot called "Ông Bình Vôi"(Mr. Lime Pot)?
Trầu được têm những hình gì?
What  decorative shapes can a betel quid be made into?
Được nuôi lớn bởi người ăn trầu là như thế nào?
What is the like being raised by a betel chewer?
Ai là người trồng cau nổi tiếng ở Tây Nguyên?
Who is the best know areca grower in the Central Highlands?
Ai là người trồng cau nổi tiếng nhất Hà Nội?
Who is the best known areca grower in Ha Noi?
Đâu là xã duy nhất xuất khẩu cau ở Việt Nam?
Where is the only areca-exporting commune in Viet Nam?
Địa danh Mười Tám Thôn Vườn Trầu nổi tiếng nay ra sao?
What is happening to the well-known Mười Tám Thôn Vườn Trầu or Eighteen Hamlets of Betel Orchards?
Câu chuyện điển hình về một người bán trầu cau ở chợ thời kháng chiến chống Mỹ là như thế nào?
What was a typical story of a market vendor of betel and areca during the American War?
Ăn trầu có lợi gì cho sức khỏe?
What are the health benefits of chewing betel and areca?
Mứt cau là mứt như thế nào?
What are sweet areca nuts?
Lời cảm ơn