Truyện trạng Việt nam

Truyện trạng Việt nam

Truyện trạng Việt nam

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KIM ĐỒNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2005
Coppy right Nhà xuất bản Kim Đồng


Giới thiệu sách
Bạc học võ
Nhà lão đông chứ
Bảo vệ nhà tri phủ họ Đặng
Gửi thêm quan mày mấy đá để nhớ đời
Trắng án
Để thế nguy hiểm lắm
Đám tan người nghèo chiều 30 tết
Ăn vạ lý trưởng
Tên tao là ông nội
Nếu không trả tôi kiện quan trước đấy
Cần giữ danh thơm
Lời cám ơn