VÕ NGUYÊN GIÁP HAY CUỘC CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

VÕ NGUYÊN GIÁP HAY CUỘC CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

VÕ NGUYÊN GIÁP HAY CUỘC CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

Tác giả: Gérard Lê Quang
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Lao Động
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2014
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

Lời nói đầu
Chương 1: Ngọn núi lửa phủ tuyết
Chương 2: Bắt liên lạc với Hồ Chí Minh
Chương 3: Làm chủ Hà Nội
Chương 4: Giữa hòa bình và chiến tranh
Chương 5: Một đội quân ra đời
Chương 6: Chiến tranh nhân dân
Chương 7: Nhà mác xít và lịch sử
Chương 8: Đông Dương trong cuộc chiến
Chương 9: Điện Biên Phủ trận chiến bảo vệ xứ Thái
Chương 10: Hòa bình lập lại
Chương 11: Cuộc nam tiến
Chương 12: Nhạc trưởng bí mật
Chương 13: Đường mòn Hồ Chí Minh
Chương 14: Khe xanh và cuộc tấn công tết mậu thân 1968
Chương 15: 15 triệu du kích
Chương 16: Năm nhăm tí 1972
Lời cám ơn