VÕ NGUYÊN GIÁP HAY CUỘC CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
Chương 1: Ngọn núi lửa phủ tuyết
Chương 2: Bắt liên lạc với Hồ Chí Minh
Chương 3: Làm chủ Hà Nội
Chương 4: Giữa hòa bình và chiến tranh
Chương 5: Một đội quân ra đời
Chương 6: Chiến tranh nhân dân
Chương 7: Nhà mác xít và lịch sử
Chương 8: Đông Dương trong cuộc chiến
Chương 9: Điện Biên Phủ trận chiến bảo vệ xứ Thái
Chương 10: Hòa bình lập lại
Chương 11: Cuộc nam tiến
Chương 12: Nhạc trưởng bí mật
Chương 13: Đường mòn Hồ Chí Minh
Chương 14: Khe xanh và cuộc tấn công tết mậu thân 1968
Chương 15: 15 triệu du kích
Chương 16: Năm nhăm tí 1972
Lời cám ơn

Chia sẻ bài này qua: