Phương pháp giải toán Hoá học vô cơ (MS-457)

Phương pháp giải toán Hoá học vô cơ (MS-457)

Phương pháp giải toán Hoá học vô cơ (MS-457)

Chủ đề: Hóa học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Phần 1. Hướng dẫn cơ bản

Chương 1: Hướng dẫn chung

Chương 2: Phản ứng trung hoà

Chương 3: Phản ứng trao đổi

Chương 4: Phản ứng oxi hoá - khử

Phần 2. Các nguyên tố hoá học

Chương 1: Kim loại

Chương 2: Nhôm

Chương 3: Sắt

Chương 4: Phi kim

Chương 5: Nitơ

Chương 6: Lưu huỳnh

Chương 7: Halogen

 

Các liên kết tải sách

Phần 1 - Chương 1-1   |   Phần 1 - Chương 1-2   |   Phần 1 - Chương 2-1   |   Phần 1 - Chương 2-2   |   Phần 1 - Chương 2-3   |   Phần 1 - Chương 3-1   |   Phần 1 - Chương 3-2   |   Phần 1 - Chương 4-1   |   Phần 1 - Chương 4-2   |   Phần 1 - Chương 4-3   |   Phần 1 - Chương 4-4   |   Phần 1 - Chương 4-5   |   Phần 1 - Chương 4-6   |   Phần 1 - Chương 4-7   |   Phần 1 - Chương 4-8   |   Phần 2 - Chương 1-1   |   Phần 2 - Chương 1-2   |   Phần 2 - Chương 2-1   |   Phần 2 - Chương 2-2   |   Phần 2 - Chương 3-1   |   Phần 2 - Chương 3-2   |   Phần 2 - Chương 4-1   |   Phần 2 - Chương 4-2   |   Phần 2 - Chương 5-1   |   Phần 2 - Chương 5-2   |   Phần 2 - Chương 5-3   |   Phần 2 - Chương 6-1   |   Phần 2 - Chương 6-2   |   Phần 2 - Chương 6-3   |   Phần 2 - Chương 7-1   |   Phần 2 - Chương 7-2   |   Nghe toàn bộ