Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử (MS-447)

Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử (MS-447)

Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử (MS-447)

Tác giả: TRƯƠNG NGỌC THƠI
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Phần một: Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

Chương I. Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên bang Nga (1991-2000)

Chương III. Các nước Á, Phi và Mĩ La-Tinh (1945 - 2000)

Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

Chương V. Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000)

Chương VI. Cách Mạng Khoa Học - Công Nghệ Và Xu Thế Toàn Cầu Hóa

Phần hai: Lịch sử Việt Nam Từ Năm 1919 đến năm 2000

Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Phần ba: Các Đề Thi Đại Học - Cao Đẳng Và Tốt Nghiệp THPT

- Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Năm 2010

- Đề Thi Tuyển Sinh Đại học, Cao đẳng Năm 2009

- Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2010

- Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2008 (Phân ban)

- Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2008 (Không phân ban)