BÍ ĐỎ VÀ BA CHẤM

BÍ ĐỎ VÀ BA CHẤM

BÍ ĐỎ VÀ BA CHẤM

Tác giả: Quế Hương
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KIM ĐỒNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right Nhà xuất bản Kim Đồng

MỤC LỤC 
Bí đỏ và hoàng tử Cóc
Bí đỏ và cá Bống Cô Tấm
Bí đỏ và bạn Bóng
Bí đỏ và thằng Nhặt
Vú em thằng Nhặt
Văn sĩ Bí ngô và tác phẩm đầu tay
Bí đỏ và "ruộng dưa" dưới gầm giường
Nước mắt Bí đỏ
Nơi an nghỉ của vú em thằng Nhặt
Lão Tám Tàng
Bí đỏ và bộ áo quần màu đỏ
Bí đỏ và lão Tám Tàng
Gặp lại thằng Nhặt
Chewing Gum đi giải cứu Bí đỏ 
Vương quốc Tám Tàng
Công chúa Khế ngọt
Nhà xuất bản Vườn Chuối
Cô giáo Bí đỏ 
Bữa tiệc dưới giàn Bí đỏ 
Lời cảm ơn