BÀI TẬP HÌNH HỌC 10

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP HÌNH HỌC 10
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
8934994023559
Sơ lược sách

 

 • BÀI TẬP HÌNH HỌC 10
 •  
 • CHƯƠNG I. VECTƠ
  • Bài 1. Các định nghĩa
  • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
  • Bài 3. Tích của vectơ với một số
  • Bài 4. Hệ trục tọa độ
  • Ôn tập chương I - Vectơ - Toán 10
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học 10
 • CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
  • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  • Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phương trình đường thẳng
  • Bài 2. Phương trình đường tròn
  • Bài 3. Phương trình đường Elip
  • Ôn tập chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 10
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM

Chia sẻ bài này qua: