BÀI TẬP HÌNH HỌC 12

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP HÌNH HỌC 12
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12

 • CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
  • Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
  • Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
  • Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  • Ôn tập chương I - Khối đa diện
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Hình học 12
 • CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
  • Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
  • Bài 2. Mặt cầu
  • Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Hình học 12
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
  • Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
  • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
  • Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
  • Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Hình học 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM 

Chia sẻ bài này qua: