BÀI TẬP HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12

Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12

 • CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
  • Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
  • Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
  • Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  • Ôn tập chương I - Khối đa diện
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Hình học 12
 • CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
  • Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
  • Bài 2. Mặt cầu
  • Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Hình học 12
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
  • Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
  • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
  • Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
  • Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Hình học 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM