BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP HAI

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. PHÂN SỐ
  • Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
  • Bài 2. Phân số bằng nhau
  • Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
  • Bài 4. Rút gọn phân số
  • Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  • Bài 6. So sánh phân số
  • Bài 7. Phép cộng phân số
  • Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
  • Bài 9. Phép trừ phân số
  • Bài 10. Phép nhân phân số
  • Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Bài 12. Phép chia phân số
  • Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
  • Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  • Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
  • Bài 16. Tìm tỉ số của hai số
  • Bài 17. Biểu đồ phần trăm
  • Ôn tập chương III: Phân số
  • Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán học 6
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

 • CHƯƠNG II. GÓC
  • Bài 1. Nửa mặt phẳng
  • Bài 2. Góc
  • Bài 3. Số đo góc
  • Bài 4. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
  • Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo
  • Bài 6. Tia phân giác của góc
  • Bài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất
  • Bài 8. Đường tròn
  • Bài 9. Tam giác
  • Ôn tập phần Hình học
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 6
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 6
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 6

Chia sẻ bài này qua: