BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP MỘT

BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP MỘT

BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP MỘT

Tác giả: TÔN THÂN
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
  • Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
  • Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
  • Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  • Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
  • Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
  • Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
  • Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
  • Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
  • Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
  • Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
  • Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
 • CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
  • Bài 1. Phân thức đại số
  • Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
  • Bài 3. Rút gọn phân thức
  • Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
  • Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
  • Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
  • Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
  • Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
  • Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
  • Ôn tập chương II: Phân thức đại số
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. TỨ GIÁC
  • Bài 1. Tứ giác
  • Bài 2. Hình thang
  • Bài 3. Hình thang cân
  • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
  • Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
  • Bài 6. Đối xứng trục
  • Bài 7. Hình bình hành
  • Bài 8. Đối xứng tâm
  • Bài 9. Hình chữ nhật
  • Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  • Bài 11. Hình thoi
  • Bài 12. Hình vuông
  • Ôn tập chương I: Tứ giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 8
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Hình học 8
 • CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
  • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
  • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
  • Bài 3. Diện tích tam giác
  • Bài 4. Diện tích hình thang
  • Bài 5. Diện tích hình thoi
  • Bài 6. Diện tích đa giác
  • Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 8
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 8