HÌNH HỌC 10

HÌNH HỌC 10

HÌNH HỌC 10

Tác giả: TRẦN VĂN HẠO
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

HÌNH HỌC  10

 • CHƯƠNG I. VECTƠ
  • Bài 1. Các định nghĩa
  • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
  • Bài 3. Tích của vectơ với một số
  • Bài 4. Hệ trục tọa độ
  • Ôn tập chương I - Vectơ - Toán 10
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học 10
 • CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
  • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  • Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phương trình đường thẳng
  • Bài 2. Phương trình đường tròn
  • Bài 3. Phương trình đường Elip
  • Ôn tập chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 10
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC 10