HÌNH HỌC 11

HÌNH HỌC 11

HÌNH HỌC 11

Tác giả: TRẦN VĂN HẠO
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 • HÌNH HỌC 11

 •  
 • CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phép biến hình
  • Bài 2. Phép tịnh tiến
  • Bài 3. Phép đối xứng trục
  • Bài 4. Phép đối xứng tâm
  • Bài 5. Phép quay
  • Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
  • Bài 7. Phép vị tự
  • Bài 8. Phép đồng dạng
  • Ôn tập Chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Hình học 11
 • CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
  • Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
  • Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
  • Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
  • Bài 4. Hai mặt phẳng song song
  • Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
  • Ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 11
 • CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
  • Bài 1. Vectơ trong không gian
  • Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
  • Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
  • Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
  • Bài 5. Khoảng cách
  • Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 11
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 11
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC 11