HÌNH HỌC 12

Ảnh bìa sách
HÌNH HỌC 12
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00198-6
Sơ lược sách

 

 • HÌNH HỌC 12
 •  
 • CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
  • Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
  • Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
  • Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  • Ôn tập chương I - Khối đa diện
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Hình học 12
 • CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
  • Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
  • Bài 2. Mặt cầu
  • Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Hình học 12
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
  • Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
  • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
  • Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
  • Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Hình học 12
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Hình học 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12

Chia sẻ bài này qua: