TOÁN 9 - TẬP HAI

Ảnh bìa sách
TOÁN 9 - TẬP HAI
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00117-7
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  • Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
  • Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
  • Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
  • Ôn tập Chương III Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Đề kiểm 15 phút - Chương 3 - Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 9
 • CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
  • Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
  • Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
  • Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
  • Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
  • Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
  • Bài 7. Phương trình quy về phương trinh bậc hai
  • Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 9

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
  • Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
  • Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
  • Bài 3. Góc nội tiếp
  • Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
  • Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
  • Bài 6. Cung chứa góc
  • Bài 7. Tứ giác nội tiếp
  • Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
  • Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
  • Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
  • Ôn tập chương III – Góc với đường tròn
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 9
 • CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU
  • Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
  • Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
  • Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu
  • Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hình học 9
 • BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
  • Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 9
  • Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 9
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 9

Chia sẻ bài này qua: